Otrzymaj indywidualną poradę już teraz

757 13 13 13

Opiekun klienta

Odstąpienie od umowy i Polityka anulowania zamówienia

Polityka anulowania zamówienia


Złożenie zapytania: Klient może złożyć zapytanie dotyczące naszych produktów za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się z klientem telefonicznie lub mailowo, aby omówić szczegóły. Następnie odpowiemy na zapytanie przesyłająć ofertę droga mailową.


Przyjęcie oferty: Po otrzymaniu naszej oferty, klient może ją zaakceptować. Przyjęcie oferty nie oznacza zawarcia umowy.


Pomiary i zawarcie umowy: Umowa między nami, a klientem zostaje zawarta dopiero po wizycie u klienta w celu dokonania pomiarów oraz po przedstawieniu i akceptacji projektu 3D. Od tego momentu klient nie ma już możliwości odstąpienia od umowy, gdyż rozpoczyna się proces produkcji zindywidualizowanego produktu.


Anulowanie zamówienia przed akceptacją projektu 3D: Klient ma prawo anulować zamówienie w dowolnym momencie do chwili akceptacji projektu 3D. Może to zrobić telefonicznie lub osobiście. Po akceptacji projektu 3D przez klienta, anulowanie zamówienia nie jest już możliwe z uwagi na indywidualny charakter produktu.


Opłaty: W przypadku, gdy klient zdecyduje się anulować zamówienie po wizycie pomiarowej, ale przed akceptacją projektu 3D, może zostać obciążony kosztami związanymi z dokonaną usługą pomiaru.